Ovocné Stromy
Ovocné Stromy
ing. Miroslav Gavalec
Potočná 9
900 91 Limbach, SK
IČO: 35585510
Registrácia: Okresný úrad Pezinok
Číslo živnostenského registra: 130-22318
E-mail: shop@ovocnestromy.sk
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Otváracia doba
Nemáme pravidelnú otváraciu dobu.
Dohovorte si vyzdvihnutie Vašej objednávky vopred ak ste si zvolili osobný odber.
Prosím neprichádzajte bez objednávky a predchádzajúceho dohovoru.

Kontaktný formulár